Lỗi chạy Tomcat trong Eclipse: "Starting tomcat v7.0 server at localhost has encountered a problem"

Mọi người ai giúp mình khắc phục lỗi : “Starting tomcat v7.0 server at localhost has encountered a problem” với, mình có tham khảo cách fix trên trang http://stackoverflow.com/ nhưng không được :cry:

Bạn thử dùng JDK 7 xem thế nào? Mấy lần trước chạy Tomcat với JDK 8 cũng bị nhiều lỗi linh tinh

Bạn thử show full log xem nào? Mình chạy Tomcat 8 với JDK 8 ầm ầm mà. Không thì đổi sang GlassFish cho full tính năng.

Bạn xem giúp mình với

Thử chạy file catalina trong thư mục Tomcat xem.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?