Lỗi chạy máy ảo genymotion

chạy máy ảo bị lỗi như thế này là sao hả mọi người help me .thanks

Lỗi chung của win10 thì phải :sweat_smile:

1 Like

that không thể tin nổi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?