Lỗi chạy c trong visual studio


(Thủy Ngô) #1

Mình cài visual studio song khi tạo project chạy thử c thì ko có empty project cũng như 1 số chương trình khác( như trong ảnh)

. Mình đã đã xóa đi cài lại rồi thì có lúc được có lúc lại lỗi như này, mong mọi người giúp đỡ


(Phạm Tiến Đạt) #2

tick ô này chưa ??

nếu xài VS2017
image
nếu xài VS2015 :
image


(Hw3tr4n) #3

Bạn thử mở Visual Studio Installer chỗ Installed nhấn More rồi chọn Modify rồi chọn install package c++ nhé


(Thủy Ngô) #4

Mình đã cài gói c++ rồi

sau khi tạo new item ở bước này thì vẫn trống như này


(Nguyễn Duy) #5

Bạn kiểm tra lại xem có những Optional này chưa?


(‏) #6

cái hình installer là cho VS Community 2017 mà sao lại đi open VS Express 2015?


(Nguyễn Thành Danh) #8

Bạn tntxtnt đúng đó, bạn thử bật VS 2017 coi đã có chưa, nếu như bạn vẫn mún xài VS 2015 Express thì bạn thử repair lại, bạn có thể tham khảo topic này nếu mún xài VS 2015 Express mà bị như trên topic

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/181b47db-eb18-4f10-bca1-a464b7a8ef06/visual-studio-2015-express-windows-desktop-update-2?forum=vssetup


(Thủy Ngô) #9

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:cảm ơn b nha. Đúng lỗi này rồi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?