Lỗi cài docker desktop vào máy ảo ubuntu

Hi ạ,

Em cài docker trên môi trường test như này:


(1) Laptop AMD ryzen 9 <== (2) Windows 11 pro <=== (3) VMware workstation 17 <== (4) proxmox VE 7.4 <== (5) Ubuntu desktop 22 <== (6) docker desktop


Cài trên server thật sẽ như này:

(1) Máy vật lý <=== (2) proxmox VE 7.4 <=== (3) ubuntu desktop <=== (4) docker


Em dùng lệnh terminal để run container thì docker vẫn hoạt động bình thường, nói chung mọi thao tác pull, build, push image, run container, … bằng lệnh đều work, không có thông báo lỗi hay warning gì hết.

Nhưng docker desktop cứ báo “docker desktop stopped” mà không hiện mã lỗi hay lý do lỗi.

image

Em có thể dùng giải pháp khác để dùng docker giao diện là cài portainer nhưng em vẫn muốn dùng docker desktop hơn!

Em cảm ơn.

Dùng sai chức năng. Cài trực tiếp Docker Desktop vào Windows mà không cần đến máy ảo mới là cách dùng đúng. Còn thế giới Linux là dành cho dòng lệnh, GUI rất kém, bạn cố đú thì phải biết debug, không debug nổi thì học cách dùng dòng lệnh. Không nên mang tư tưởng dùng GUI bên Windows vào Linux dù là Linux có support GUI đi nữa, trừ khi phần mềm bạn dùng chỉ có GUI mà không có Cli.

1 Like

Em thử cài docker desktop vào windows 10 cũng vẫn bị lỗi

Em cài theo thứ tự này:


(1) Laptop AMD ryzen 9 <== (2) Windows 11 pro <=== (3) VMware workstation 17 <== (4) proxmox VE 7.4 <== (5) Windows 10 Pro <== (6) docker desktop


Vì một số lý do nên em phải dùng VDI ( Virtual Desktop Infrastructure)

Nếu cài như này:


(1) Máy vật lý <== (2) Windows 11 pro <=== (3) Docker desktop


Thì chắc chắn không bị lỗi rồi

Nested virtual của bạn hơi sâu, tại sao không phải là bare metal -> VM ware -> ubuntu -> docker hoặc bare metal -> Promox -> ubuntu -> docker. Ngoài ra có khả năng là vấn đề nằm ở promox nên docker desktop trong máy ảo đang gặp vấn đề

1 Like

CNTT là ngành đọc tài liệu và bắt chước làm theo ở giai đoạn beginner,tài liệu ghi rõ:

Thời gian bỏ ra đọc tài liệu tưởng chừng ít hữu ích nhưng về lâu dài rất ổn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?