Lỗi cài đặt nox

em đang định cài đặt nox nhưng nó lại bị lỗi xin các anh chị giúp em:
hình ảnh mô tả lỗi

1 Like

Nó báo rành rành rồi kia. Bạn phải up cái driver của card đồ họa của máy bạn.

3 Likes

học tiếng anh là fix được

2 Likes

Đọc hết thông báo là fix được.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?