Lỗi cài đặt Eclipse: Failed to create the Java Virtual Machine

45%20AM
em cài đc jdk rồi mà sao máy không mở đc eclipse ạ

bạn cài đúng JDK dành cho MAC chưa ? đúng phiên bản JDK eclipse yêu cầu chưa ? bạn có tạo environmental variables chưa ? bạn có config file eclipse.ini chưa ?
.
.
.
À mà bạn có search google chưa ? :smiley:

2 Likes

cái này là lỗi jdk chưa cài thành công á,
để kiểm tra thì vào command nhập dòng lệnh
java -version

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?