Lỗi apache xampp

Chào mn, e mới cài xampp thì gặp lỗi sau đây

11:32:42 PM  [Apache] 	Problem detected: Apache Not Found!
11:32:42 PM  [Apache] 	Disabling Apache buttons
11:32:42 PM  [Apache] 	Run this program from your XAMPP root directory!

e vào thư mục apache/bin thì k thấy tệp httpd.exe đâu e thử coppy từ ngoài vào thì chạy bình thường nhưng khoảng 5p sau thì tệp đó tự động biến mất và e coppy lại vẫn k chạy được mọi người ai gặp r cho e cách khắc phục với ạ, điều này cũng xảy ra tương tự với mysqld.exe

Chắc bị trình diệt virus xử lý rồi

3 Likes

E k cài phần mềm diệt virus nào ạ có mỗi defenner của máy

nó đó bạn ơi, exclude folder chứa xampp sẽ ko bị nữa.

Chính là nó đó. Bạn có thể exclude ra để khỏi bị xóa. Tuy nhiên bạn nên xem lại nguồn tải về có phải chính thống không, khéo có virus thật

6 Likes

Đúng rồi đó, lẽ ra không cần execute vì xampp chuẩn không độc hại và đã được chứng thực. Bạn kiểm tra lại nguồn download.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?