Lỗi Angular chạy code nhiều lần

Mọi người cho mình hỏi ai từng gặp lỗi Angular chạy code nhiều lần chưa ạ? mình kiểm tra thấy API nó gửi 2 lần, như vậy làm chậm load web. Ai từng gặp cho mình xin cách khắc phục, xin cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?