Lỗi Angular 4 Tự động save liên tục - Compile không ngừng lại

Tình hình là ban đầu build app cẫn chạy bình thường, nhưng lúc sau thì bắt đầu bị cái này, code không lỗi.
Nhưng nó cứ autosave lại hoài, page refresh liên tục không dừng lại.
Mình đã config lại autoSave off, cài lại node ver 9.4.0 , npm 5.6.0 nhưng vẫn lỗi. Kiểu nó cứ compile lại không ngừng.

Search thì thấy là cài node bản mới nhất, npm install lại… <<vẫn không fix dc>>
Ai đã từng bị như v giúp mình với, cảm ơn nhiều luôn í :

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?