Lỗi 5.7.0 Authentication required

E đang thực hiện 1 phần mềm nhỏ để gửi mail tự động qua SMTP nhưng hiện thông báo lỗi “The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.0 Authentication Required…” có vẻ như Gmail bắt phải xác thực cho những ứng đụng không đáng tin cậy em có làm theo cách khắc phục như link : https://vn.ultramailer.org/page/104-xu-ly-loi-5-7-0-authentication-required-moi-nhat-khi-gui-email-hang-loat-qua-hom-gmail.html
nhưng có vẻ như Gmail đã bỏ tùy chọn cho nhưng ứng dụng không đáng tin cậy trong các bản update mới của họ
thế không biết là có cách nào khác để giải quyết vấn đề này không ạ , nếu không thể em xin key word để có thể làm một app tương tự, e cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?