Load file applicationcontext.xml

java

(Ngoclong Pham) #1

e đang học spring mvc và jsf. em có làm theo demo ở trang này


Vấn đề là em không hiểu nó load file applicationcontext.xml như thế nào. Có phải là nó sẽ auto tìm đến WEB-INF/applicationcontext không ạ. Và cũng chưa hiểu cơ chế hoạt động của nó nữa, bro nào support em vs.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?