Load dữ liệu trong Javascript

javascript

(Khôi) #1

M.n cho em hỏi. Javascript có thể kết hợp đc với thư viện hay framework nào để load dữ liệu ngoài Jquery+Ajax ko ạ? Và 1 trang chỉ có sử dụng Jquery và Ajax để load dữ liệu thì có tốt ko ạ? Em cảm ơn


(Nguyen Ca) #2

Load dữ liệu ý em là sao? lấy dữ liệu từ server ah


(Khôi) #3

load dữ liệu từ DB ấy ạ :smiley:


(Nguyen Ca) #4

Lúc trước là làm kiểu theo kiểu summit form, sau này kĩ thuật ajax ra đời(bất động bộ) thì tạo trải nghiệm tốt hơn.
jquey hỗ trợ ajax và tương tác với web dom.

nó nhanh hơn là sử dụng các loại như angular và reactjs và các framwork khác. có điều tốn thơi gian làm và phải tự tối ưu, cực.


(Khôi) #5

Em cảm ơn :smiley: :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?