Load ảnh trong trình duyệt web

Mn cho mình hỏi: khi truy cập website thì một bức ảnh khi đã được load. Thì cũng bức ảnh đó dù có sử dụng tại bn phần tử khác nhau đi nữa thì cũng không cần load lại phải không vậy?
Tương tự, khi một phần tử chứa hình ảnh bị xóa đi. Sau đó một phần tử khác được tạo cũng chứa hình ảnh đó thì sẽ không tốn băng thông để load lại nữa

F12 lên và tự check xem

2 Likes

mình có check nhưng trước giờ đều là tự học nên cũng chưa thấy tài liệu nào nói về việc này nên muốn hỏi để xác thực nhận định ấy mà.

Banh dùng thử tool này mở xem vị trí img được cache trong browser
https://www.nirsoft.net/utils/image_cache_viewer.html

1 Like

F12 là chuẩn nhất rồi. Không có tài liệu vì điều này phụ thuộc vào mỗi trình duyệt riêng biệt. Thường thì các trình duyệt sẽ tạo bộ đệm cho hình ảnh để dùng chung cho nhiều phần tử (hoặc lần tải sau) để giảm băng thông.

5 Likes

Ths bro :heartpulse:

Thsss bro :heartpulse:

Cái này tuỳ thuộc vào webserver người ta setup cái Cache-Control thế nào. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Cache-Control

Nói đơn giản là nếu webserver cho browser cache thì browser mới cache, và cho cache bao lâu etc …

Tính năng này là vừa giúp cho web developer có thể tiết kiệm băng thông cũng như cho phép lập trình viên update hình ảnh / icon.

Ví dụ nhé, mình có cái icon sieudep.ico, mà cái icon này lâu lâu mới update một lần thì mình setup là cho phép client cache cái icon này 30 ngày.

Hết 30 ngày thì cái icon này phải được download lại, cái này là để đề phòng trường hợp lập trình viên update cái icon, tuy vẫn giữ nguyên cái tên file icon là sieudep.ico nhưng mà đổi màu icon chẳng hạn.

Nếu mà trình duyệt lưu lại icon cũ hoài thì sao dev họ update icon được :wink:

Ngoài ra còn có trường hợp có những nội dùng rất “bí mật” thì dev sẽ không cho browser cache.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?