Lỡ tay xóa dữ liệu gốc cfree5

Em trước lỡ tay xóa dữ liệu gốc mỗi lần cài lại cfree5 nó lại bị như vầy có ai biết cách sửa này không ạ

Cài lại …

cái lại nó hiện cái chữ kia á
còn cái flile xóa rồi k biết cài kiểu chi

Dữ liệu đăng kí còn nằm trong Registry, gây nên xung đột.
Mình gặp trường hợp này nhiều rồi. Thường thì khi xóa 1 ứng dụng thì nên dùng Trình gỡ cài đặt của ứng dụng đã đăng kí với hệ thống, hoặc dùng các phần mềm chuyên dụng.
Nhưng trường hợp chỉ (cố hoặc vô tình) xóa dữ liệu (trong Program Files) thì dữ liệu không xóa triệt để. Hệ thống đăng kí vẫn còn tồn tại ứng dụng, nhưng thực sự dữ liệu chả còn tí nào.
Khi cài đặt lại thì nó thấy có đăng kí, nhưng vào thư mục dữ liệu thì lại chả có thông tin gì. Hoang mang quá, nó báo lỗi.

Giờ vào Registry kiếm tên ứng dụng/đường dẫn trong Program Files và xóa tất cả khóa liên quan, hoặc dùng phần mềm chuyên dụng xóa các khóa rác (nhưng chưa chắc được).

1 Like

không tìm đươc registry bạn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?