Liệu bạn có phải là một lập trình viên tốt

Trong một buổi phỏng vấn có một câu hỏi khá là thú vị, người phỏng vấn hỏi hãy nói cho anh ấy biết quá trình giúp bạn trở thành một lập trình viên tốt.

Đây là một câu hỏi lớn và khá là khó có thể trả lời cho câu hỏi này. Để phát triển một kỹ năng như lập trình khá là khó để có thể đạt được một chất lượng đủ tốt, vấn đề ở đây là bạn dành bao nhiêu thời gian tính bằng giờ, bằng ngày hay bằng tuần để có thể giải quyết được kỹ năng này. Chẳng ai có thể khẳng định được, Công nghệ cần thời gian để học.

Thước đo của một tiến trình trong việc học lập trình khác hẳn so với cố gắng trở thành một vận động viên chạy điền kinh. Không phải chỉ cần nhanh và về đích là đạt được mục đích của mình. Với mình nó sẽ là những vòng lặp thói quen tích lũy từng ngày và có thêm một chút yếu tố tư duy logic nữa.

Thật sự thì để có thể đo lường được quá trình xây dựng nên một lập trình viên tốt rất khó có thể xác định rõ ràng được. Đơn cử như bạn chẳng thể hình dung được thế nào là tốt, nhưng có lẽ dưới đây là một số tiêu chuẩn mà mình nhận thấy được thông qua quan sát và thu nhặt được kiến thức từ những anh chị đi trước.

http://blog.ntechdevelopers.com/lieu-ban-co-phai-la-mot-lap-trinh-vien-tot/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?