Liên kết sql server với java bị lỗi

Mình liên kết sql sever với java mà bị lỗi này , ai chỉ với

Bạn đã thêm thư viện JDBC chưa?

tui thêm rùi

À ừm… Mình thấy chỗ sai rồi “Sever” bạn phải “rờ” nữa nó mới đúng.

2 Likes

à tui sửa được rùi , cảm ơn nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?