Lấy hình ảnh từ Instagram về web

Chào mọi người, hiện tại em muốn lấy hình ảnh từ tài khoản Instagram(chính chủ) về để hiển thị trên web, hiện tại em đang sử dụng API Instagram Basic Display thì chỉ được 240 request / 1 giờ.

Qua tham khảo thì em thấy có web này load được ảnh qua user name, không biết họ sử dụng công nghệ gì: https://imgsed.com/leomessi/

Mọi người có giải pháp hay từ khoá nào thì cho em xin gợi ý với ạ. Em cám ơn !

Dùng thư viện request hoặc Curl
Cả 2 thư viện đều khả dụng với Python hoặc C++

1 Like

em lại dùng php bác ạ

Bạn dùng thư viện này nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?