Lấy dữ liệu từ website khác về website mình


(Tạ Hải đăng) #1

Em đang học làm trang web lấy dữ liệu từ nhiều website về website mình lưu vào database. Anh chị nào làm qua phần này rồi có thể chỉ giáo giúp em được không ạ.


(Team Việt Dev) #2

Bạn sử dụng PHP Simple HTML DOM Parser dể lấy dữ liệu nè


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?