Lấy dữ liệu từ thẻ từ ở đâu?


(Thuận Thuận) #1

Chuyện là e đang muốn viết một chương trình mượn tools trong công ty e bằng thẻ từ ( cũng là thẻ nhân viên ) bằng c# winform, e có thắc mắc là làm sao để lấy dữ liệu trong thẻ từ ra rồi lưu vào database ạ, e cám ơn ạ


(Cat Lord) #2

Ở cái chỗ máy đọc thẻ từ, xem có cổng USB USA hay USC không. Nếu có thì đem cái đó connect vào máy tính + cài driver là đọc được.


(Tao Không Ngu.) #3

Hi Thuận Thuận.
Kiểm tra xem thẻ từ đang dùng là loại nào. Mua một cái đầu đọc thẻ kết nối USB và học cách dùng.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?