Laravel: Tìm cách lấy URL khi dùng plugin LadiPage để gọi API

Xin chào mọi người,

Mình đang gặp vấn đề khi lấy dữ liệu từ API, mọi người có kinh nghiệm giúp đỡ mình với ạ.

Đặt vấn đề:

  • Mình đang có 1 website chứa dữ liệu A và 1 website thu thập thông tin khách hàng B.
  • Trang B được xây dựng bằng Wordpress và dùng plugin LadiPage để tạo form liên hệ.
  • Mình đã dựa theo docs của LadiPage để kết nối với API của 2 website và lấy dữu liệu trong form được rồi, nhưng mình muốn lấy thêm URL của website A để phân tích khách hàng nữa.
  • Docs: https://help.ladipage.vn/cac-phan-tu-co-ban/cac-buoc-cai-dat-luu-data/luu-data-ve-api
  • Mình đã thử:
  • Dùng gói Request của Laravel nhưng kết quả không như mong muốn:

Url Web B: https://webladipage.com/?id=campaign
Url API Web A: https://webchuadata/api/store
Kết quả mong muốn: Url Web B
Kết quả nhận được: Url API Web A

  • Truyền thẳng link của web B vào header API: Trường hợp này sẽ không tốt khi trên website B có thêm nhiều trang Ladipage khác
    image

Em có search thử nhưng không tìm được giải pháp. Mong nhận được hỗ trợ của mọi người ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?