Lập trình viên fullstack laravel vuejs 6 tháng kinh nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERFLOW TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH LARAVEL VUEJS

Công việc:

 • Phát triển hệ thống web portal cho khách hàng

 • Xây dựng phát triển các tính năng mới cho hệ thống web portal

 • Bảo trì hệ thống core đã triển khai cho khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành hệ thống

 • Chỉnh sửa và triển khai hệ thống cho khách hàng mới

Yêu cầu bắt buộc

 • Có 6 tháng kinh nghiệm sử dụng 1 trong các frameworks PHP: Codeigniter, Laravel,…ưu tiên laravel

 • Có kinh nghiệm làm về HTML, CSS, JavaScript

 • Có 6 tháng kinh nghiệm lập trình front-end: VueJs, Angular, React JS ưu tiên VueJS

QUYỀN LỢI

 • Mức lương từ 11-20 triệu

 • Bảo hiểm đầy đủ

 • Môi trường tốt để trở thành fullstack

 • Tham gia các hoạt động của công ty như: Liên hoan, sinh nhật,….

 • Thời gian làm việc: sáng( 8h-12h) chiều( 13h30-17h30) từ thứ 2 đến thứ 6

Địa chỉ: 3 phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội

Gửi CV theo email: [email protected]

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?