Lập trình tm4c123g


(dogbrain) #1


Xin chào mọi người mình lần đầu debug nên nó bị lỗi này. mình nghĩ là mình đã lưu projects ở sai chỗ nhưng không biết sửa như thế nào. có ai có kinh nghiệm chỉ mình với. Mình cám ơn nhiều (lúc trước mình cũng từng debug được rồi nhưng do cài lại win nên nó bị lỗi này luôn).


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?