Lập trình sư là gì mọi người nhỉ?

Hi mình nghe tên gọi “Lập trình sư” thấy hay hay và thú vị. Cũng có tìm trên google thì có một bài viết về Tích Gia Văn kiểu như tiểu thuyết vậy chứ không phải định nghĩa rõ ràng. Có huynh nào rõ về tên gọi này thì định nghĩa cho mình với. :smiley:

4 Likes

Sư có nhiều nghĩa đại khái như nhà sư, sư phụ (master)… Đại khái nói về 1 người lập trình và chỉ chuyên lập trình, có thể gọi là chuyên nghiệp :smiley: ý kiến của mình là thế ! Mọi người nghĩ sao nào ?

5 Likes

Mình nghĩ đây chỉ là một tên truyện :penguin:

5 Likes

Mình cũng nghĩ giống bạn Master Programmer = Lập Trình Sư :smile:

2 Likes

Triệu hồi Lập Trình Sư
:pray: @laptrinhio :pray:

2 Likes

Đúng là truyện đọc hư cấu thiệt, nhưng nó có ý nghĩa mà bạn.

1 Like

Hi, thì mình đâu có bảo là câu chuyện ý nghĩa hay không ý nghĩa đâu. Chỉ là định nghĩa “Lập trình sư” trong đó có chút hư cấu chứ không phải là một định nghĩa chính thức. :smiley:

Lập trình sư hình như là bác Kim ở DNH đấy :smiley:

2 Likes

Tới đây mình và @conan4582 sẽ làm hẳn topic để thảo luận về vấn đề này :blush:

1 Like

“Lập trình sư” là tiểu thuyết của anh Hoàng Tô - chủ tịch hội đồng quản trị Tinh Vân group

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?