Lập trình QT trên visual studio 2017

Có anh chị nào lập trình qt với Visual studio 2017 chưa ạ. Em đang học tutorials trên mạng nhưng đến phần kết nối tín hiệu giữa các đối tượng thì bên IDE Qt có " Go to slot", còn bên visual thì không. Anh chị có cách nào làm tương đương không ạ. Em cảm ơn.

Hi Mai đức Thắng.
Bạn chuyển qua dùng QT create. Hoặc dùng code để connect.

1 Like

Em đã dùng QT creator nhưng bị lỗi empty cl.exe. Em path đầy đủ nhưng vẫn lỗi. Mà nếu code để conect thì làm ntn ạ, vì em cũng chỉ ms nhập môn.

Hi Mai đức Thắng.
Bạn xem tài liệu.
http://doc.qt.io/qt-5/signalsandslots.html

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?