Lập trình java về jdk

Máy em đang sài hiện window 32bit nhưng tải jdk java chỉ có bản 64bit. Vậy em làm thế nào để tải bộ jdk . Thanks

32bit là bản x86 nhé
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

3 Likes
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?