Lập trình game java thì nên dùng java swing hay javafx

e đang làm bài tập lớn ở trường và yêu cầu của nó là lập trình game bằng java, mn có thể cho e hỏi là nên sử dụng javafx hay java swing thì tối ưu hơn ạ, và nên sử dụng IDE nào thì dễ nhất ạ

1 Like

javafx + IDE intellij

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?