Lặp lại thao tác nhập kiểm tra một số trong mảng

Em chào mọi người, mọi người cho em hỏi cách code bài mảng này được k ạ chỗ đoạn “Ban co muon nhap tiep” nhập y/n được không ạ không thì có code mẫu cũng được ạ cho em xin về em nghiên cứu ạ em cảm ơn!

// nhập n
// nhập mảng n số thực

char reply = 'y'; // chắc chắn phải nhập x 1 lần đầu, nên ban đầu cứ cho là người dùng chọn y

while (reply == 'y') {
    // nhập x
    // xuất yes nếu x nằm trong mảng, no nếu không, cout<<(isContainX(mang, x) ? "yes" : "no")<<endl;
    // xuất ra câu hỏi
    // nhập reply (người dùng nhập y hoặc n)
}

ý tưởng thì chỉ có thế thôi, cũng không có lệnh gì đặc biệt

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?