Làm thế nào sao lưu CSDL quá lớn, sau đó tự Delete row rồi cập nhật cái mới vào?

sql-server-2012

(Thi Nguyen) #1

Chào tất cả các bạn.
Mình có một thắc mắc về Database trong SQL Server 2012 như sau: Mình viết một chương trình lưu giữ giá trị vào CSDL sau mỗi giây sẽ lưu một lần, và thế là 1 tháng, 2 tháng CSDL nó đã quá nhiều. Mình muốn có một giải pháp là mình sẽ sao lưu CSDL cũ cứ một tháng một lần qua CSDL mới, sau đó Delete Row CSDL cũ đi để nó tự cập nhật dữ liệu. Mình không tìm được cách thực hiện, có bạn nào có thể cho mình hướng giải quyết được không. Chân thành cám ơn.


(Vô Thin) #2

Nếu mỗi giây lưu một dòng thì mỗi năm vẫn chưa tới 32 triệu biểu ghi, cái đó quá nhỏ để quan tâm, SQL Server quản lý được tới 4 tỉ biểu ghi mà vẫn truy vấn không bị chậm nếu câu truy vấn không quá phức tạp.

Nếu vẫn muốn dọn dẹp cho gọn thì chỉ cần viết lệnh trong PowerShell để thực hiện việc sao lưu CSDL và truncate các table, không cần phải viết ứng dụng hay lập trình phức tạp gì. Mình đoán cỡ 4 câu lệnh PowerShell là xong. Tự tra cứu!


(Thi Nguyen) #3

Mình đã làm được rồi bằng cách sử dụng T-SQL. Còn PowerShell là gì mình chưa rõ.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?