Làm thế nào khi click vào các liên kết như Home, Teams hay History thì hiển thị ra một nội dung khác?

Em mới học thiết kế web tĩnh bằng html và css. Nay thầy giao cho bt là thiết kế web theo mẫu mà đến đoạn này em mắc quá. Yêu cầu là khi click vào các liên kết như Home, teams hay history thì nó hiển thị ra một nội dung khác ở chỗ em khoanh màu xanh kia. Bác nào biết cách làm hay keyword chỉ em với ạ. Và chỉ dùng html, css thôi chứ chưa liên quan đến js.

Có vẻ như đó là thẻ iframe.
Lưu ý: Bạn phải tại các tập tin riêng biệt cho từng phần bạn cần hiển thị.

5 Likes

https://www.w3schools.com/booTsTrap/bootstrap_tabs_pills.asp

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?