Làm thế nào để tắt nó


(Võ Huy Khang) #1

Tôi đã thay đổi mật khẩu Wifi 20 phút trước. Không có gì bên cạnh máy tính của tôi được kết nối ngay bây giờ. Sau khoảng 18 phút, Hòn Hải đã tham gia mạng lưới.

Thật dễ dàng để tìm ra nếu tôi chỉ có thể chặn nó và xem liệu internet của tôi có ngừng hoạt động không (tôi nghi ngờ rằng nó đã chạy tốt trong 18 phút). Tại sao tôi không thể chặn ai đó khỏi mạng của mình? Ít nhất tôi không thể hiểu làm thế nào điều này hoạt động với Glasswire và cũng không tìm thấy thông tin trong Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ MAC chỉ cho thấy nó là một thiết bị từ công ty này ở Trung Quốc. Tôi không thích những thứ tôi không biết từ Trung Quốc để truy cập mạng của mình.


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Võ Huy Khang.

  1. The mình bạn cần xác định thiết bị đó là của ai có của những người mà bạn cho phép vào không. Có thể dùng các công cụ quét mạng để biết thông tin chi tiết của thiết bị.
  2. Nếu không cần xác định làm sao nó vào được mạng của bạn. Kiểm tra lại modem chuẩn mã hóa v.v.v… Kiểm tra các thiết bị trọng mạng có bị nhiễm viruts không, có chia sẻ pass tự động không v.v.v…
  3. Khác phúc. Bật lọc mac lên và ban nó.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?