Làm thế nào để sửa file csv dung lượng lớn?

Tôi có file excel 2gb, vì quá lớn nên tôi không thể mở ra và chỉnh sửa thủ công được.
Và cách để up cái dữ liệu đó lên hosting nhanh nhất
Vì thế ai có giải pháp gì thay thế không ạ?

File lớn ko đọc đc là do ko đủ memory .
Để giải quyết bạn sài thư viện sau: http://opensource.box.com/spout/

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?