Làm thế nào để nộp hồ sơ xét tuyển thẳng VNU-HUS?

Có ai biết làm thế nào để nộp hồ xơ xét tuyển thẳng vào đại học Hus không ạ. Mình có tìm rồi nhưng không thấy đề cập đến phương thức nộp hồ sơ ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?