Làm thế nào để kết nối javascript html lại với nhau?

Anh chị cho em hỏi làm thế nào để kết nối javascript html lại với nhau ạ? em là newbie mới học js. Giả sử em có 1 file index.html và 1 file function.js thì làm sao để kết nối js với html lại ạ?

quèo, trước mình học lập trình web thì code js có thể để luôn trong cặp thẻ script, còn nếu muốn include file thì cũng dùng cặp thẻ script:

<script type="text/javascript" src="path-to-javascript-file.js"></script>
3 Likes

mình có làm giống bạn rồi mà vẫn không được

bạn cấu trúc thư mục như thế nào, đường dẫn đã truyền vào đúng chưa?

2 Likes

Vì mới học js nên mình nghĩ bạn đang làm web tĩnh.
Giả sử project của bạn có đường dẫn như sau:

ProjectFolder
├── index.html
├── function.js
└── style.css

Khi đó file index.html của bạn sẽ như thế này:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  
  <script src="function.js"></script>
</body>
</html>

Hãy chắc chắn file index.html đã được lưu lại. Sau đó, khi mở file index.html bằng web browser, bạn hãy kiểm tra file js đã được thêm hay chưa bằng cách vào inspect (Ctrl + Shift + i ), sang tab Sources để kiểm tra.
Lời khuyên của mình là trước khi học js, bạn nên học cách search google trước.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?