Làm thế nào để google xoá bỏ toàn bộ url cũ?

Hiện tại là em mua lại 1 tên miền, tên miền này trước đó là 1 web bán hàng nên có rất nhiều link sản phẩm, còn web hiện tại của em thì là thể loại khác. EM thêm vào search console log thì thấy google nó vẫn quét rất nhiều link của web cũ nên báo lỗi 5xx rất nhiều, có cách nào để GG nó cập nhật web mới và remove hết link của web cũ k nhỉ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?