Làm thế nào để check file không tồn tại trong thư mục máy tính bằng Javascript

Mọi người cho mình hỏi làm sao mình có thể check được file không tồn tại trong thư mục bằng Javascript nhỉ.

Ví dụ: Mình có 1 cái input:file và chọn 1 file ảnh bất kì trong thư mục, sau đó vào thư mục xoá ảnh đó đi thì làm sao mình có thể check được nhỉ

Không!
Bảo mật của Javascript không cho phép tự do truy xuất dữ liệu trên máy.

Nếu bạn cần kiểm tra tập tin của người dùng chọn có tồn tại ngay sau đó không thì dùng FileReader để đọc nội dung đó từ thẻ input ngay sau khi người dùng chọn xong, xảy ra lỗi (error) có nghĩa là tập tin đã bị xóa.

2 Likes

Không có cách nào vì thiết kế trình duyệt và JavaScript chạy ở client không cho phép điều đó.

Vẫn còn có cánh cửa cho bạn: khai thác được lỗ hổng của trình duyệt web và đã đột nhập thành công máy tính người dùng .

3 Likes

Lý do cho cái yêu cầu này là gì??
Khi chọn duyệt file xong, là file đó đã được upload lên client, chứ không phải chỉ đơn thuần lac chọn đường dẫn
Javascript không thể làm được gì ra khỏi tab trình duyệt mà nó đang chạy cả
Cũng như việc input, js có thể fill form cho bạn, nhưng không thể “fill” được file cho bạn mà bạn phải tự duyệt file
Bạn thử nghĩ ngược lại, nếu js tự đọc được file trên máy của bạn, rồi tự gửi file đí về server của người ta, khi lướt web có an toàn không

7 Likes

thế hơi cao siêu, bác Nhật bảo em check sau khi đã chọn file xem file đó có tồn tại trong thư mục hay không

cám ơn bác, để mình thử research keyword này xem

Bác Nhật bảo chọn file xong thì khi nhất gửi thì check xem file này có tồn tại trong thư mục máy tính không

Ở đây bạn không nói rõ là đang chạy JavaScript với vai trò client-side hay server-side? Máy tính có thư mục mà bạn đề cập là máy đóng vai trò server or client?

Nếu máy tính đó đang đề cập là server, JavaScript cũng chạy trên server thì có thể. Còn nếu đề cập ở client thì KHÔNG. Trường hợp máy tính đang ngồi vừa là client vừa là server => lại là 1 câu chuyện khác. Đoạn vừa nói là JavaScript trong lập trình web.

“Check file không tồn tại trong thư mục máy tính”? Lấy căn cứ nào để biết là file không tồn tại? Nó tồn tại nhưng ta không biết nó tồn tại thì sao?

Trong thực tế, có khi nào bạn đang lập trình bằng ngôn ngữ JavaScript mà lại viết desktop software? Nếu là cái này thì tra cứu tài liệu của cái thư viện, framework JavaScript bạn đang dùng. Không nêu ra cái đó là cái nào thì anh em ở đây khóc.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?