Làm thế nào để block cookies trên 1 domain nhất định sử dụng google chrome?

Như tiêu đề mọi người giúp em với ạ

Cái này có trong kho extenstion của google chrome

image

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?