Làm sao viết được Antivirus sofware?

Theo các bác thì dựa vào đâu mà người ta có thể viết được phần mềm diệt virus?

Muốn diệt virus thì phải biết tạo ra nó như thế nào và cách hoạt động của nó, hiểu rõ về hệ điều hành, cách dùng, cấp phát bộ nhớ như thế nào.Nói chung là rất phức tạp, phải tạo một engine riêng :smile:
Tìm những AV dạng opensource về mà nghiên cứu…
http://www.clamav.net/download.html
http://www.openantivirus.org

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?