Làm sao tạo được nhiều con trỏ chuột cùng lúc giống sublime text trên PhpStorm

Chào các bạn,

Mình đang dùng sublime text để code HTML CSS, giờ code PHP chuyển sang dùng PhpStorm. Trên sublime text, khi muốn chọn các thành phần giống nhau chỉ cần bôi đen rồi ctrl + D đến khi nào muốn ngưng, sau đó sẽ chỉnh sửa đồng thời các thành phần đó, nó có nhiều con trỏ chuột cùng lúc ấy. Giờ mình muốn làm vậy trên PhpStorm có được không? Bạn nào biết chỉ mình với.

Mình xin cảm ơn.

Dùng chức năng tìm kiếm và thay thế đi bạn. Chứ việc gõ như đó tưởng hay nhưng mà khó kiểm soát.

mình tìm được rồi. ALT + J trên windows và ctrl + G trên Mac

5 Likes

thanks bro, tìm mãi mới thấy

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?