Làm sao kết nối vpn trên vps ubuntu mà vẫn dùng vnc viewer được?

Mình kết nối openvpn thì bị mất kết nối vnc. Có bác nào biết cách xử lý giúp em với ạ? Cảm ơn nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?