Làm sao để xác định tọa độ của một element trong html?

làm sao để xác định tọa độ cái vùng trong html

Cái vùng là gì :thinking:? Mong thớt giải thích.

bài tập của e là có 1 cái ảnh tạo cái bản đồ liên kết
xong xuống tới thẻ area xong coords r nhập mấy cái tọa độ e hong biêt sao

Giải thích thế thì ai hiểu em :thinking: ? Copy đề, đưa link đề hoặc chụp ảnh của đề đăng lên đây.

cái đề em là cho cái hình núi xong kêu là chèn 1 cái đường vào cái điểm đỉnh núi
xong e làm là

<img src =" ./nui.img usemap " abc" />
<map name ="abc">
<area shape ="circle" coords="  " href=" cái đg dẫn" />

mà cái chỗ kia e k biết tọa độ cái đỉnh sao nx với mn coi e có sai j nx chỉ e luôn nha e cmon

e đọc trên mạng ng ta kêu cứ bỏ vô paitn r chỉ vô cái điểm đó r coi dưới góc trái là bao nhiêu px là nó mà xác định cái bán kính thì sao

Cách họ nói thì đúng rồi. Còn đối với map element thì ý nghĩa của các giá trị trong thuộc tính coords còn tùy vào giá trị của thuộc tính shape(hình dạng). Ví dụ em để shape là circle(hình tròn) thì tham số coords sẽ là: x,y,r.

Trong đó:

  • x,y là tọa độ của tâm hình tròn

  • r là bán kính

Có một trang tổng hợp lại ở đây:

https://www.w3schools.com/tags/att_area_coords.asp

4 Likes

khó hiểu thế nhỉ, bạn có thể trình bày từ đầu đến cuối được không?
Nếu ai hiểu rồi thì sub lại hoặc chỉ bạn ấy với

3 Likes

hongg biết e sai chỗ nào à e để chuột vô cái mũi nó hongg ra cái j hết WuW

  1. Thẻ có mở thì phải có đóng. Sai cú pháp HTML.
  2. Tên của thẻ map và thuộc tính usemap nên dùng không dấu tiếng Việt và không có dấu cách. Đặt tên ngắn gọn thôi.

Nói chung là xem lại cách trình bày văn bản của bạn. Xem các bình luận của bạn từ đầu. Không viết hoa đầu câu, chẳng chấm, phẩy, hỏi gì hết.

3 Likes

Nãy giờ bận việc đột xuất nên không vào bình luận được. Code của bạn mắc nhiều lỗi, các lỗi đó đã được @SITUVN.gcd chỉ ra. Giờ mình bổ sung thêm một cái nữa là thuộc tính usemap bằng #mapname với mapname là tên của phần tử <map>. Ví dụ:

<img usemap = "#example">
<map name = "example">
 
</map>
1 Like

Theo mình hiểu thì bạn @maihuu đang muốn khi click vào một điểm xác định trên ảnh thì sẽ được chuyển hướng sang trang khác. Ví dụ:

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_areamap

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?