Làm sao để tự động load dữ liệu vào thymeleaf?

Trong này có ai sử dụng spring boot với thymeleaf không ạ cho em hỏi chút.Web của em thì có chia layout để tái sử dụng lại thì em có layout header bao gồm phần hiển thị danh mục.Có cách nào để khi người dùng request đến bất kì controller nào thì phần danh mục đó tự động lấy dữ liệu trong database rồi thêm vào không ạ. Em có thử interceptor mà vẫn chưa được . Em cảm ơn ạ.Mình nhớ là phải return lại ModelAndView
dưới đây là project cũ của mình


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?