Làm sao để tự động chuyển hướng http sang https trong laravel 8x

Như tiêu đề em viết, em muốn chuyển hướng từ http đến https trong laravel mặc dù đã thử htaccess nhưung bị lỗi 500, còn sử AppServiceProvider thì lại không hoạt động, xin mọi người cách giải quyết ạ

Chuyển hướng trong hoàn cảnh nào? Bạn chỉ cần thay đổi file .htaccess, đoạn đầu tiên của file như sau:

2022-05-12-15-26

Nhớ là nếu đã có RewriteEngine On ở đâu đó nữa thì chỉ 1 dòng này mà thôi.

hoặc nếu dùng PHP đơn giản thôi, chưa cần gì đến Laravel đâu. Đừng nghĩ viết trên Laravel thì không được dùng dòng code nào của PHP thông dụng. Chỉ cần dùng function:

header(‘Location: https://địa-chỉ-web-của-bạn’);
Xong!

5 Likes

cũng là 1 cách, cám ơn bác

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?