Làm sao để trình duyệt không save password của trang mình

Như title, mình muốn hỏi làm sao để trình duyệt không nhận trang mà mình không muốn nó lưu password (các trang quan trọng như tài khoản ngân hàng chẳng hạn). Vì em sử dụng cả Tien Phong BankVietComBank thì thấy trang của TPBank không bao giờ lưu mật khẩu trong khi VietComBank luôn hiện thông báo “bạn có muốn lưu”!

Mỗi browser đều có có tính năng không lưu password một số trang. Khi đăng nhập thì nó sẽ hỏi mình muốn lưu password hay không.

Bạn dùng browser gì?

có 1 số Browser hỏi có lưu không thì sẽ có tuỳ chọn “Không bao giờ”. Chọn đó thì nó sẽ không bao giờ lưu password nữa.

Bạn đừng xài form để đăng nhập thì nó sẽ không hiện phần hỏi đó. Vẫn dùng input nhưng đừng để trong thẻ sau đó dùng AJAX để login

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?