Làm sao để tìm api của 1 trang web

javascript

(Tallulah) #1

Cho mình hỏi có cách nào để tìm được api của 1 trang web bất kỳ, ví dụ các trang web sử dụng infinite scrolling thì làm sao, bằng cách nào tìm được đoạn code js call api?


(Nguyễn Đình Anh) #2

Đọc mã code của web đó, không thì đoán mò :slight_smile:


(Socola Đại Ca) #3

f12 tab network và refresh trang, xem trong đống request đo là biết ngay


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?