Làm sao để sửa lỗi ipersistfile::save failed 0*80070005?

làm sao để sửa lỗi ipersistfile::save failed 0*80070005 vây ạ ?

Vì lỗi này khá phổ biến nên hướng dẫn khắc phục bạn có thể tìm bằng từ khóa: ipersistfile::save failed 0x80070005 (thông báo lỗi của bạn).

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?