Làm sao để một domain trỏ đến nhiều container docker

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,

Hiện tại web của em có có 4 phần chính:

1. Container web bán hàng: em tự code bằng nodeJS (expressJS)
Có domain là myweb.com
2. Container blog tin tức: wordpress
thêm sub domain vào web chính là blog.myweb.com
3. Container up ảnh lấy direct link và là nơi lưu file để share: NextCloud
link là cdn.myweb.com
4. Container chạy app chat : RocketChat
có URL là cdn.myweb.com
       _________________________________________________________________ 
       |                                 |
       |             |------> nodeJS            |
       |             |------> wordpress           |   
Browser --- →| Nginx (reverse proxy) ---|------> nextCloud           |
       |             |------> RocketChat          |
       |                                 |
       |__________________Docker in Ubuntu (host)________________________|

Bây giờ em không muốn mỗi docker service là một subdomain nữa mà muốn tất cả chỉ truy cập từ một domain duy nhất thì cần cài đặt thêm gì nữa?

 1. NodeJS → myweb.com
 2. wordpress → myweb.com/blog
 3. RocketChatmyweb.com/chat
 4. nextCloudmyweb.com/cdn

Mong được tư vấn, em cảm ơn!

bạn đã biết dùng reverse proxy rồi
thì cho các location trong reverse proxy đó pass vào service tương ứng thôi
reverse proxy nginx đâu phải lúc nào cũng chỉ có 1 location / proxy_pass vào service khác thôi đâu
set thêm mấy location như bạn đã list ra thôi

2 Likes

web của em chia thành nhiều service như vậy có được gọi là microService không vậy anh chị?

chia nhỏ nghiệp vụ ra thành nhiều cụm nhỏ mới gọi là microservices nha bạn, chứ giờ db dùng của amz, lưu ảnh dùng của amz, notifi dùng của gg, pusher thì ko gọi là microservices, ví dụ 1 khối nghiệp vụ gồm nhiều cụm chức năng, như order,ship,sendmail , thay vì đặt nó vào 1 khối mono , thì chia nó ra thành những cụm độc lập với nhau, mỗi cụm này scale riêng mình nó ko ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống là đc

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?