Làm sao để link css và js trong laravel?

laravel

(Khôi) #1

M.n cho em hỏi làm sao để link css và js trong laravel ạ?
Em có tạo file style.css trong public/css/style.css và làm như đoạn dưới nhưng ko được.

<link href=“{{ asset(‘/css/style.css’) }}”>

(Nguyễn Quốc Cường) #2

Bạn thử bỏ dấu / trước css nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?