Làm sao để kiểm tra password mạnh hay yếu và có chứa đồng thời chữ cái, chữ số và kí tự đặc biệt, tối thiểu 8 kí tự?

Em học code bằng python ạ

3 Likes

là mình viết code xong pass vào đó cho nó sửa lỗi à anh?

3 Likes

khó nhỉ! nhưng mà em không biết viết đoạn code đầu như nào ă anh

https://www.google.com/search?q=check+password+python+regex
https://www.google.com/search?q=validate+password+python+regex

3 Likes

Topic có dấu hiệu hỏi bài xin code nên mình set timer 24h kể từ lúc topic được tạo.

Bạn @NguyenQuangDuy lưu ý, DNH không phải nơi để nhờ làm hộ bài tập hoặc xin code đâu nhé.

2 Likes

oke! em sẽ rút kinh nghiệm nhé!

Bài này nên tự làm tay cho quen thao tác chuỗi, tránh xài regex.

4 Likes

This topic was automatically closed after 23 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?