Làm sao để hiển thị gợi ý trong Intellij

Chào mọi người, em gõ “sout” trong Intelliji nó không hiển thị “System.out.println” ạ. Em không biết bật tính năng này ở đâu nên mong người chỉ giúp. Em dùng bản mới nhất.

Ctrl + Space bạn thử xem nhé. Không được thì bạn tham khảo


Toàn bộ phím tắt của intelij ở đây
https://drive.google.com/file/d/1IVkPUBIvUMbueSGwd_6PoCZ2F06adFbT/view?usp=drivesdk

gõ sout sau đó bấm tab

5 Likes

Không được bạn ơi, nó bị gì ấy

Vẫn không được bạn ơi

Vậy bạn mở Setting -> Editor -> Live Templates, xem mục “By default expand with” kết hợp với phím nào thì nhấn phím đó. Thường cái này cài intellij là có sẵn rồi, ko cần bật

4 Likes

Để vào hàm main chưa bạn ơi :>

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?