Làm sao để fix được lỗi "Not allowed to load local resource"

Cho em hỏi là lỗi này phải sửa như thế nào ? Em đang chạy appserv
À thêm cái nữa là chỉ giúp em cách chuyển data in geoserver sang wfs ( web feature service ) với ạ
Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ

1 Like

Bạn đang cố gắng truy cập đến local resource thông qua JS trong khi điều đó là không được phép.

Tuy nhiên resource type là kiểu mà browser hiểu và cache nó nếu nó được load 1 lần rồi, thay vì sử dụng đường dẫn tuyệt đối o local machine, bạn xử dụng đường dẫn http link đến server

vd. <img src="http://daynhauhoc.com/images/hotgirl.jpg">

1 Like

Nghĩa là thay vì mình viết như thế này “C:/AppServ/www/trafficmap/ol3-layerswitcher.css” thì "http://www.dangnqmaptraffic.com/trafficmap/ol3-layerswitcher.ss " Đúng ko bạn ?

1 Like

Thử thôi sẽ biết =))

1 Like

cảm ơn bạn nhiều nha… Mình làm được rồi :slight_smile:

1 Like

Làm thế nào vậy bạn?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?